Програма 2 клас

 Наказ про зарахування учнів на екстернатну форму навчання 

 

Програма з української мови 2 клас

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА. ЗВУКИ ТА БУКВИ

Голосні звуки. Букви, що їх позначають

Приголосні звуки. Букви, що їх позначають

СКЛАД. ПОДІЛ СЛІВ НА СКЛАДИ

СЛОВО

Іменник

Прикметник

Дієслово

Числівник

Службові слова

РЕЧЕННЯ

Розповідні речення. Інтонація розповідних речень

Питальні речення. Інтонація питальних речень

Спонукальні речення. Інтонація

ТЕКСТ

Деформований текст

Будова тексту

Текст-розповідь

Текст-опис

 

Програма з читання

 Моя Україна

ЗОЛОТА ОСІНЬ

Осінь-чарівниця

Школа

День учителя

Книжка — важливе джерело знань

Досліджуємо текст: висловлюємо думку

Як народжується книжка

Усна народна творчість

Прислів’я та приказки

Загадки

Скоромовки

Лічилки

Мирилки

Казки

Досліджуємо текст: висловлюємо думку

Хліб — усьому голова!

Покрова

Осінь у твоєму місті чи селі

Музеї України

Родина

Працюємо в сім’ї

Досліджуємо текст: висловлюємо думку

Увічливі слова

Красива осінь вишиває клени

Осінь у малярстві

Вирій у небі

Сипле вітер дощиком

ЗИМА МОРОЗЯНА НАДВОРІ

Ой весела в нас зима!

Досліджуємо текст: висловлюємо думку

Будьте совісними!

День Святого Миколая

Новий рік

Досліджуємо текст: висловлюємо думку

Як святкують Новий рік у різних країнах

Мої навчальні досягнення

Програма з ЯДС

 Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

ЧАСТИНА 1 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ Видавництво «Алатон» 2019


Вітаю, друзі!

ЗБИРАЄМОСЬ У ПОДОРОЖ

Знову разом

Безпека на дорогах

Бережемо здоров’я

Наша планета Земля

Діагностична робота №1

ДОСЛІДЖУЄМО АФРИКУ

Головне про Африку

Стародавній Єгипет

Кенія — земля масаїв

Південна Африка і Мадагаскар

Діагностична робота №2

ДИВОВИЖНА АЗІЯ

Головне про Азію

Подорож до Японії та Китаю

Великий шовковий шлях

Діагностична робота №3

ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНОТА

Головне про Європу

Вивчаємо історію Південної Європи

Пам’ятки Центральної Європи

Різдво у Північній Європі

Діагностична робота №4


ІНФОРМАТИКА

 

Тема 1. Знайомство з комп’ютерами

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Знайомство з комп’ютерами

Навігатори. Досліджуємо комп’ютерну мишку і клавіатуру

Здоров’я і комп’ютер

Досліджуємо робочий стіл комп’ютера. Як дізнатися погоду в Інтернеті.

 

Тема 2. Інформація

 

Інформація та інформаційні повідомлення

Способи кодування інформації

Мова Суахілі. Кодування інформації

Швидкий пошук і збереження інформації на комп’ютері


Тема 3. Корисні програми. Інтернет

 

Знайомство з графічним редактором

Корисні програми: графічний редактор, перекладач

Корисні програми: калькулятор

Безпека у соціальних мережах

Створюємо електронну пошту та Інтернет-спільноту

Віртуальна екскурсія Ейфелевою вежею

Створюємо і надсилаємо електронну листівку

 

Тема 4.Алгоритми та моделі

 

Об’єкти і властивості

Множини

Правдива і неправдива інформація

Закономірності

Команди і виконавці

Прості алгоритми

Розгалужені алгоритми

Емотикони

Перші комп’ютери

Поняття моделі

 

Тема 5. Текстовий редактор. Відео

 

Шрифти

Найпопулярніші текстові редактори

Корисні програми: календар. Вчимося ставити нагадування

Форматування тексту

Робота з таблицями

Знімаємо відео

Авторство і доброчесність

Створюємо таблицю у текстовому редакторі

 

Фізкультурна освітня галузь

Пояснювальна записка

Освітню програму фізкультурної освітньої галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти.

Метою цієї галузі для загальної середньої освіти є формування в учня / учениці стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво необхідних рухових умінь і навичок для збереження власного здоров’я, розширення функціональних можливостей організму.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями фізкультурної освітньої галузі у початковій школі є:

- розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових умінь та навичок, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

- розширення функціональних можливостей організму через цілеспрямований розвиток фізичних якостей і природних здібностей;

- збереження та зміцнення здоров’я школярів;

- формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я;

- формування основ здорового способу життя і створення умов для покращення фізичного і психоемоційного стану;

- формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

- розвиток комунікативних умінь під час занять фізичною культурою;

- формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до занять фізичною культурою і спортом;

- усвідомлення ролі занять спортом і Олімпійського руху для формування самоповаги, впевненості в собі, прагнення досягати успіху, дотримуючись принципів чесної гри;

- збільшення обсягу рухової активності, яка приноситиме радість дитині;

- формування творчих здібностей засобами фізичної культури.

Освітня програма фізкультурної освітньої галузі для 1-4 класів охоплює такі змістові лінії: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку».

Змістова лінія «Базова рухова активність» охоплює такі види діяльності, які спрямовані на формування життєво необхідних рухових умінь і навичок.

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)» пов’язана з опануванням рухливих ігор та естафет, що задовольняє потребу в руховій активності та сприяє формуванню комунікативних здібностей.

Змістова лінія «Турбота про стан здоров’я та безпеку» спрямована на формування свідомого ставлення до власного здоров’я та вмінь безпечної поведінки в процесі фізкультурної діяльності.

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Нові підходи до змісту занять фізичною культурою повинні орієнтувати вчителів не тільки на фізичну підготовленість, а й на розвиток особистості, на індивідуальне сприймання навчального матеріалу. Розв’язання цих завдань допускає відхід від жорсткої регламентації занять, підвищення їхньої емоційної насиченості, максимальної різноманітності форм, методів та засобів фізичного виховання, широкого використання інноваційних технологій фізичного виховання. 59

Результати навчання і пропонований зміст

1 – 2 –й класи

Обов’язкові результати навчання

Очікувані результати навчання

1

2

1. Змістова лінія «Базова рухова активність»

Виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, ковзання), виконує вправи з предметами та без них (за наявності відповідних умов)

Учень / учениця:

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];

- долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6];

- виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2 ФІО 1-1.1-7];

- виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8];

- виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2 ФІО 1-1.1-9]

Розпізнає, добирає та виконує фізичні вправи для ранкової гімнастики; розрізняє, добирає та виконує фізичні вправи з різних видів спорту для розвитку фізичних якостей

Учень / учениця:

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1];

- розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2];

- добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Пропонований зміст

Основи знань з фізичної культури.

Поняття про життєво важливі способи пересування людини.

Значення ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки.

Правила добору спортивного інвентарю та безпечної поведінки під час виконання життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Загальнорозвивальні вправи:

без предмета, вправи імітаційного характеру, вправи з предметами (із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи).

Положення тіла у просторі:

вправи з вихідних положень: сидячи (ноги нарізно, на п’ятах, зігнувши ноги; кутом, із нахилом уперед, на правому/ лівому стегні);

вправи з виконанням упорів: присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах; лежачи на стегнах та передпліччях;

вправи з вихідних положень у висах: стоячи, лежачи; на зігнутих руках; стоячи позаду; зависом однією ногою та двома ногами, підтягування у висі, у висі лежачи.

Елементи акробатики:

групування (сидячи, лежачи), перекати в групування, перекид боком та вперед, стійка на лопатках із зігнутими та прямими ногами.

Дитячий фітнес:

логоаеробіка – загальнорозвивальні вправи, поєднані з вимовою певних звуків або нескладних віршованих рядків;

звіроаеробіка – загальнорозвивальні вправи з імітацією рухів тварин;

фітбол-аеробіка – загальнорозвивальні та спеціальні вправи з фітболами;

танцювальна аеробіка (комплекси ритмічних вправ): повороти, нахили тулуба, поєднані з різними кроками під музичний супровід – приставний крок, перемінний крок;