Місія школи

  • надання ґрунтовних цілісних знань з різних предметів;
  • формування здорової, інтелектуально розвиненої, духовно зрілої, життєво компетентної особистості, здатної навчатися протягом усього життя;
  • збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Проблема, над якою працює школа

«Створення сприятливих умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».