Структура методичної роботи

Методична робота - багатогранний і творчий процес,

спрямований на підвищення наукового і загальнокультурного рівня педагогів, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності.

 

 

Ключова мета методичної роботи

Створення атмосфери зацікавленості в підвищенні педагогічної майстерності, у пріоритеті педагогічної компетентності,

у творчих пошуках колективу, спрямованих на формування та розвиток особистості учня.

Шляхи реалізації мети

 • Вивчення нормативних документів
 • Використання досягнень педагогічної науки
 • Діагностика та прогнозування результатів навчально-виховного процесу
 • Активізація науково-дослідницької роботи членів педколективу
 • Попередження та виявлення недоліків, ускладнень та перевантажень у роботі вчителів

 Склад методичної  ради школи

 

Директор СЗШ № 13

Сорока Н.Р.

контролює роботу методичної ради

Голова методичної ради:

Стеблюк Л.О.

заступник директора з навчально-виховної  роботи

Члени методичної ради:

Гребенюк Н.В.

заступник директора з виховної роботи

 

Сайфуліна В.Л.

учитель початкових класів, спеціаліст, старший учитель, керівник методичного об’єднання  вчителів початкових класів

 

Гончарова Ю.В

учитель математики, спеціаліст, керівник інтегрованого методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

 

Савченко Л.О.

учитель російської мови і літератури, спеціаліст I категорії, керівник інтегрованого методичного об’єднання вчителів історико-філологічного циклу

 

Гребенюк О.І.

учитель фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, керівник інтегрованого методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та спортивного циклу

 

Зозуля Т.В.

учитель біології, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, керівник методичного об’єднання класних керівників

 

Тематика засідань методичної ради

 

№ з/п

Питання

Відповідальні

Примітки

вересень

 1.  

Аналіз методичної роботи за минулий рік. Завдання та структура методичної служби на 2017– 2018 навчальний рік.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у 2017 – 2018 навчальному році та інших нормативно-правових актів  МОНУ. Впровадження Державного стандарту початкової та базової  загальної освіти (1-4, 9 клас).

Стеблюк Л.О.

 

 

 1.  

Опрацювання нормативно-правових документів:

-         Лист МОН України  № 1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

-        Лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 «Щодо методичних рекомендацій  про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;

-        Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ I ступеня;

-        Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-        Наказ МОНУ від 05.08.2016р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-        Наказ МОН України  № 572 від 10.06.2011 «Про Типові плани початкової школи» («зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.07.2017 № 1015»)

-        - Наказ МОН України  № 834 від 27.28.2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх начальних закладів III ступеню» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015;

-        Наказ МОН України № 409 від 03.04.2012  «Про затвердження навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015;

-        Наказ МОН України № 1112 від 02.08.2017 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017 2018 навчальному році»;

-        Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

-        Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Перелік навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особливими потребами (за нозологіями) у 2017 – 2018 н.р.»;

-        Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 – 2018 навчальному році»;

-        Наказ МОН від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 №1222 «Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів»;

-        Оновлені навчальні програми для початкової школи (1 – 4 класи), затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 04.08.2016 року;

-        «Про затвердження навчальних програм для  10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» наказ МОН від 14.07.2016 № 826;

-        Лист МОН України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017 2018 н.р.»

-        Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 з внесенням окремих уточнень);

-        - Додаток до наказу МОНУ від 19.08.2016 № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»;

-        Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань (Лист МОНУ від 28.01.2014 № 1/9-72);

-        «Концепціїю національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (затверджену наказом МОН України від 16.06.2015 № 641).

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Планування роботи шкільних методичних об’єднань на 2017 – 2018 навчальний рік.  Визначення мети, напрямів та змісту роботи шкільних методичних об’єднань вчителів.

Стеблюк Л.О. керівники шкільних методичних об’єднань вчителів

 

 1.  

Концепція Нової української школи у ЗНЗ I ступеня.

Стеблюк Л.О. керівники шкільних методичних об’єднань вчителів

 

 1.  

Планування заходів щодо впровадження оновленого Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти  у 2017 – 2018 навчальному році.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Інклюзивна освіта.Організація роботи в інклюзивному класі.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Планування заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Стеблюк Л.О. Гребенюк Н.В.

 

 1.  

Організація роботи щодо залучення учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, різноманітних конкурсах та змаганнях, у роботі МАН.

Стеблюк Л.О Гребенюк Н.В.

 

 1.  

Планування роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми школи.

Стеблюк Л.О. керівники шкільних методичних об’єднань вчителів

 

 1.  

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017 – 2018 навчальному році.

Гребенюк Н.В.

 

жовтень

 1.  

Про організацію роботи над єдиною методичною проблемою «Створення сприятливих умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу». Організувати роботу методичних об’єднань з практичного втілення проблемної теми на ІІ етапі.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Про підготовку та проведення  предметних тижнів.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Про узагальнення досвіду вчителів, які атестуються  (Колеснікова О.А., Савченко Л.О.).

Стеблюк Л.О.

Сорока Н.Р.

 

 1.  

Організація самоосвітньої роботи педагогічних працівників.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Підготовка матеріалів до друку в методичних виданнях.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Проучасть вчителів школи в шкільному та міському конкурсах «Учитель року-2018» в номінації «українська мова і література».

Стеблюк Л.О.

Сорока Н.Р.

 

січень

 1.  

Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів (визначення якості знань з різних предметів).

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Про вивчення, узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду вчителів школи .

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Стан викладання української мови.

Сорока Н.Р.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Позакласна робота з предметів.

Стеблюк Л.О. керівники шкільних метод. об’єднань вчителів

 

 1.  

Огляд нормативних та директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Стеблюк Л.О.

Пищик Д.А.

 

 

Звіт про підготовку та проведення міського  конкурсу юних математиків ім.О.А.Завгороднього.

Гончарова Ю.В.

Сайфуліна В.Л.

Філь Н.П.

 

 1.  

Перевірка роботи методичних об’єднань вчителів і їх документації.

Стеблюк Л.О..

 

 1.  

Індивідуальна робота вчителів з обдарованою молоддю. Аналіз результатів II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Стеблюк Л.О.

 

квітень

 1.  

Підсумки проведення предметних тижнів. Про підсумки участі учнів у конкурсах юних ерудитів, учнівських творчих робіт. Про підсумки проведення місячника педагогічної майстерності «Мій кращий урок».

Стеблюк Л.О. керівники шкільних методичних об’єднань вчителів

 

 1.  

Стан викладання російської мови і зарубіжної літератури.

Сорока Н.Р.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Про роботу колективу над єдиною методичною проблемою «Створення сприятливих умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».

Стеблюк Л.О. керівники шкільних методичних об’єднань вчителів

 

 1.  

Вивчення методичних рекомендацій щодо організації державної підсумкової атестації  в 4, 9, 11 класах.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Затвердження додаткових матеріалів державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Підсумки роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

Гребенюк Н.В.

 

 1.  

Профорієнтаційна робота з учнями. Аналіз анкетування в допрофільних класах щодо вибору профілів навчання. Перспективи вибору профілів навчання на наступний навчальний рік.

Стеблюк Л.О.

Пищик Д.А.

 

травень

 1.  

Про ефективність методичної роботи школи  за навчальний рік.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Підсумки впровадження Держстандарту початкової та базової загальної середньої освіти.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Робота з молодосвідченими вчителями.

Гребенюк Н.В.

 

 1.  

Творчі звіти завідувачів кафедрами. Визначення тематики проблемних питань кафедр на новий навчальний рік.

завідувачі кафедрами

 

 1.  

Про підсумки державної підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах.

Стеблюк Л.О.. завідувачі кафедрами

 

 1.  

Про узагальнення досвіду вчителів школи.

Стеблюк Л.О.

 

 1.  

Про підсумки виконання річного плану з методичної роботи, перспективні напрямки методичної роботи у 2018 – 2019 навчальному році.

Стеблюк Л.О.

 

 

Графік

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад

з базових та спеціальних предметів у 2017 – 2018 навчальному році

Предмет

Класи

Дата

Відповідальні

Астрономія

10 – 11

02.10.2017

Тарбєєв В.М.

Інформатика (теоретичний і практичний курс)

8 – 11

03.10.2017

Ворочек С.І.

Географія

8 – 11

04.10.2017

Гребенюк Н.В.

Екологія

10 – 11

05.10.2017

Зозуля Т.В.

Російська мова і література

9 – 11

06.10.2017

Савченко Л.О.

Англійська  мова

8 – 11

09.10.2017

Єрмоленко Ю.І.

Хімія

7 – 11

10.10.2017

Богачова Л.Г.

Математика

6 – 11

11.10.2017

Гончарова Ю.В

Історія

8 – 11

12.10.2017

Бережна Т.С.

Обслуговуюча праця

8 – 11

13.10.2017

Заяць Ю.М.

Фізика

7 – 11

16.10.2017

Тарбєєв В.М.

Українська мова і література

7 – 11

17.10.2017

Дівенок Т.В.

Правознавства

9 – 11

18.10.2017

Бережна Т.С.

Біологія

8 – 11

19.10.2017

Зозуля Т.В.

Економіка

9 – 11

20.10.2017

Гребенюк Н.В.

Графік проведення предметних тижнів

 

№ з/п

Предмет

Дата

Відповідальні

1.

Історія, правознавство

Музичне мистецтво

вересень

Бережна Т.С.

Чайковська Л.І.

2.

Морально-правове  виховання

жовтень

Бережна Т.С.

3.

Російська мова та література

Українська мова та література

листопад

Савченко Л.О.


Дівенок Т.В.

4.

Математика

грудень

Гончарова Ю.В.

5.

Фізика

Інформатика

січень

Тарбєєв В.М.

Ворочек С.І.

6.

Іноземна мова

 Хімія

лютий

Єрмоленко Ю.І.

Богачова Л.Г.

7.

Художня культура

Трудове навчання

 Образотворче мистецтво

березень

Бережна Т.С.

Заяць Ю.М.

8.

Географія

Біологія

Основи здоровя

квітень

Гребенюк Н.В.

Зозуля Т.В.

Гребенюк Н.В.

9.

Фізичне виховання

травень

Гребенюк О.І. Гончаров В.П.

 


Пріоритетні напрямки роботи методичних об'єднань

 • Формування знань, вмінь і навичок учнів.
 • Розвиток інтересу до вивчення предмету.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Впровадження інноваційних технологій у процесі викладання предмету.