Права та обов'язки

Вчитель, вихователь має право:

 1. Брати участь в розробці і застосуванні методик виховання і навчання дітей за програмою «Обдаровані діти»...
 2. Брати участь в організації і управлінні школою, висувати свою кандидатуру на будь-яку посаду.
 3. Висловлювати (усно і письмово) в коректній формі без порушення правового простору учителя чи вихователя критичні зауваження про діяльність будь-якого працівника школи чи системи освіти.
 4. Звертатись індивідуально чи в складі групи осіб у вищі інстанції з заявами, пропозиціями, скаргами.
 5. Підвищувати кваліфікацію у вузах, аспірантурі і інших закладах, самостійно вибирати форми і методи своєї освітньої діяльності в рамках освітньої концепції.
 6. Вимагати у адміністрації школи створення умов для здійснення навчально-виховного процесу, отримання робочого місця, обладнаного відповідно до санітарно-гігієнічних норм і норм охорони праці, забезпеченої необхідною допомогою і іншими матеріалами.
 7. На захист людської гідності, якщо вона порушена з боку адміністрації, батьків учня або учня.
 8. На свободу совісті.
 9. Знати про заміну уроків наперед.
 10. Вихователь групи продовженого дня, що працює відповідно до встановленого графіка, має право поінформувати адміністрацію про порушення батьками договору, якщо батьки не приходять за дитиною в покладений час.
 11. Вчитель не має права не допускати учнів в аудиторію внаслідок відсутності спеціальної форми і з будь-якої іншої причини, але має право не допускати таких учнів до процесу продуктивної праці.
 12. Вчитель фізичної культури має право не допускати учнів до занять без спортивної форми (але учень, що забув форму, а також звільнений від занять, знаходиться в спортивному залі під наглядом вчителя).
 13. У делікатній формі висловлювати претензії до дитини.
 14. Вимагати від батьків створення нормальних умов для навчання дитини (робоче місце, режим дня).
 15. Вимагати від батьків відвідин батьківських зборів.
 16. На захист від невиправданого втручання батьків в круг професійних обов'язків вчителя.
 17. На захист професійної честі і гідності.
 18. На творчість, ініціативу в освоєнні освітніх і розвиваючих програм.
 19. Вимагати дотримання учнями Правил шкільного життя, пошани до традицій школи.
 20. Залучати учнів до ведення здорового способу життя.

Вчитель, вихователь зобов'язаний:

 1. Поважати людську гідність всіх учасників освітнього процесу.
 2. Бути етичним прикладом для своїх учнів.
 3. Підвищувати свій професійний рівень.
 4. Поважати право дитини на власну думку і переконання.
 5. Підтримувати дисципліну методами, що виключають фізичне насильство, приниження і образу особи учня.
 6. Попереджати можливий травматизм дітей.
 7. Здійснювати чергування по школі відповідно до графіка чергування.
 8. Нести відповідальність за життя і здоров'я учнів на своєму уроці.
 9. Своєчасно виставляти оцінки в щоденник.
 10. Не виганяти учня з уроку, навіть якщо він порушує дисципліну.
 11. Не відпускати дитини зі школи під час занять без записки від батьків або без довідки медичної сестри.
 12. Оцінювати не особу і поведінку дитини, а її відповідь. Вчитель не має права ставити оцінку в журнал за поведінку учня на уроці.
 13. Порівнювати учня з самим собою, а не з іншим учнем.
 14. Знайти позитивні моменти навіть в незадовільній роботі учня.
 15. Не задавати домашнє завдання на канікулярний час, окрім читання художньої літератури.
 16. Не спізнюватися на урок.
 17. Тримати в порядку своє робоче місце, стежити за збереженням шкільного майна, вчасно повідомляти несправності у відповідні служби.
 18. Здавати в шкільну бібліотеку методичну і художню літературу, йдучи в чергову відпустку або звільняючись з даного місця роботи.
 19. Здавати в кінці навчального року заступникові директора з господарської частини ТЗН.
 20. Використовувати сучасні методики навчання.
 21. Нести покарання за нанесення збитку здоров'ю дитини.

 

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ

 1. Вчасно попереджати батьків про батьківські збори.
 2. Регулярно перевіряти щоденники (один раз на тиждень).
 3. Знаходитися зі своїми учнями під час шкільних заходів.
 4. Налагодити роботу учнівського самоврядування в класі.