Профессійний союз

Чим допомагає профспілка

І. Забезпечує соціальну захищеність

Правовий захист і захист трудових прав працівників  здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Колективного договору, Статуту профспілкової організації та інших нормативних документів:

 • розгляд трудових спорів за участі профкому, участь профкому в роботі комісії в справах трудових спорів;
 • безкоштовні консультації членів профспілки;
 • захист інтересів працівників при прийомі на роботу, звільненні, виплаті вихідної допомоги при звільненні по інвалідності;
 • відображення прав працівників у трудових угодах, що укладаються з ними;
 • контроль видачі й правильності нарахування заробітної плати;
 • участь у контролі за умовами праці й приведенні їх у відповідність із нормативними.

Охорона праці у  відповідності з положеннями Закону "Про охорону праці":

 • контроль стану охорони праці й техніки безпеки;
 • затвердження інструкцій з охорони праці;
 • участь у розгляді нещасних випадків на виробництві;
 • розгляд заяв на поліпшення праці, побуту працівників  й організація їх реалізації.

Соціальний захист на основі колективного договору, інших нормативних документів;

 • участь у роботі комісії соціального страхування;
 • розподіл  путівок до санаторіїв;
 • контроль за видачею допомоги і оплатою листків тимчасової непрацездатності;

Інформаційна робота:

 • створення і супровід сайту профкому;
 • доведення інформації про путівки на відпочинок, у дитячі табори, через стенди та сайт профкому;
 • організація зустрічей з керівництвом

Участь у спільних діях із профспілковими організаціями інших навчальних закладів  із захисту прав працівників:

 • у мітингах, демонстраціях;
 • у розробці нормативних документів по вищій школі, по зарплаті, пенсійному й медичному забезпеченню.

 

ІІ. Надає матеріальну допомогу працівникам

На лікування:

 • одноразова допомога на лікування за наявності підтверджувальних документів;
 • організація проведення медичних оглядів.

На дітей:

 • дотація дитячого відпочинку;
 • дитячі новорічні подарунки;
 • дотація екскурсій і поїздок.

На дозвілля і  відпочинок:

 • організація проведення творчих і мистецьких заходів;
 • дотація екскурсійних поїздок співробітникам ;
 • допомога самодіяльним колективам

На фізкультуру й спорт:

 • допомога спортивним секціям;
 • допомога в проведенні змагань;
 • допомога в придбанні спортінвентарю.

За іншими підставами:

 • допомога пенсіонерам, ветеранам;
 • захист соціально незахищених категорій;
 • заохочення працівників

Як вступити до профспілки

 

Якщо Ви вирішили вступити до профспілки, то слід пам'ятати про закони України, які надають певні гарантії і вимагають дотримання простих правил.

 • Для вступу до профспілки не потрібно попереднього дозволу з боку роботодавця, органів влади або управління. Ніхто не може обмежити свободу вступу до профспілки або взяття на облік в первинній профспілко­вій організації.
 • Кожен, хто уклав трудовий договір, має право вступити до профспілки для захисту своїх прав та законних інтере­сів.
 • Вступ до профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою( форма для співробітників).
 • Член профспілки сплачує щомісячні внески в розмірі 1% від нарахованої заробітної плати , як встановлено Статутом профспілки.
 • Первинна профспілкова організація має статус юридичної особи. Вона має право на захист своїх членів, вступ від їх імені у переговори з роботодавцем для укладання колективного договору.
 • Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо захисту прав і інтересів членів профспілки. У своїй діяльності вони незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
 • Первинні профспілкові організації об'єднуються в об'єднання (галу­зеве, міжгалузеве) і тим самим укріплюють профспілки, збільшують свої ресурси для виконання завдань щодо захисту прав членів профспілок.

Сподіваємося, що вступ до профспілки - це Ваш свідомий крок, що Ви будете активно використовувати свої грома­дянські права і можливості для захисту своїх законних прав та інтересів.

 Якщо Ви стали членом профспілки, ви набули додаткового захисту, а профспілки, їх об'єднання, які діють в  Україні, стають від цього ще більш сильними !